in Acknowledgements

सम्झनामा सुनिताको गाउँ-१

केहीसमय अगाडी उषासँग सुनिताको गाउँ जाने साईत जुरेको थियो । त्यहींका कोसेलीहरु ।
गाडीसे केहेदो चलें लेज मन्जिल है दुर..
गाडीसे केहेदो चलें तेज मन्जिल है दुर..
पहाडको मुन्तिर! त्यो स्यानो स्कुल

पहाडको मुन्तिर! त्यो स्यानो स्कुल

गोरी तेरा गाउँ बडा प्यारा !!
गोरी तेरा गाउँ बडा प्यारा !!
त्यो गाउँको गोरेटो!!

त्यो गाउँको गोरेटो!!

 कौन कम्बख्त केहेता है "स्साला पहाडोंमे क्या है ?"?

कौन कम्बख्त केहेता है "साला पहाडो‍‌मे क्या है ?"?

सुनिताको गाउँ

सुनिताको गाउँ

सुनिताको गाउँ पुगिसकेपछिका फोटोहरु पछि नै ।

Write a Comment

Comment